KTO SME

PREZIDENT A ZAKLADATEĽ
Phdr. Ladislav Volko Phd.

Vyštudoval sociológiu na Jagellonskej univerzite v Krakove. Profesionálne sa venoval filmu a audiovizuálnej kultúre ako sociológ a publicista. Bol šéfredaktorom revue Film a divadlo. Prednášal na Filozofickej fakulte UK a VŠMU. Pracoval ako korešpondent Smeny a Mladé fronty vo Varšave a Radio France International v Bratislave. Od 1992 roku bol v diplomacii, najskôr ako riaditeľ Československého kultúrneho a informačného strediska vo Varšave, v r.  1993 založil a viedol Slovenský inštitút vo Varšave. Od r. 1999 pôsobil 5 rokov ako veľvyslanec v Indickej republike. Od roku 2007 pracuje ako pedagóg na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Poézia je neoddeliteľnou súčasťou jeho života, píše a publikuje po poľsky a po slovensky. Prvé básnické zbierky Ma /Matka (2004) a Žltý anjel a Budha (2004) mu  vyšli v Indii. V roku 1983 inicioval vznik India klubu, ktorého je prezidentom.   

PROGRAMOVÁ MANAŽÉRKA
Božena Volková

Tlmočníčka a prekladateľka, letuška ČSA 1972 – 1990, zakladateľka prvej československej agentúry pre hostesky a vzdelávacej firmy Hostesse Int., lektorka spoločenského správania, biznis etikety a diplomatického protokolu, publicistka i organizátorka, aktívna členka viacerých charitatívnych a dámskych klubov, od roku 1992 až po dnes členka Medzinárodného ženského klubu/IWC Varšava, WIC New Delhi a IWCB Bratislava/.

KLUBOVÁ RADA

Ing. Alenka Minarská: ekonómka, finančné poradenstvo
Ing. Jelka Hirgelová: manažérka a umelecká poradkyňa
MuDr. Juraj Drobný: lekár a poradca
Ing. Janko Izák: ekonóm a poradca

Čestní členovia

spolu zakladatelia, inšpirátori, významní ľudia, ktorí sa zaslúžili o to, že India klub je stále funkčný 
Miroslav Cipár - výtvarník, autor nášho loga
Ivan Popovič – výtvarník, karikaturista, spisovateľ a cestovateľ, filmár, autor členských preukazov
Dávid Popovič - grafik, fotograf, cestovateľ  a filmár
PhDr Pavol Breier PhD. - fotograf, horolezec, cestovateľ a pedagóg
Prof. PhDr. Dalimír Hajko DrSc. -  filozof, znalec dejín starej indickej filozofie a náboženstva
PhDr. Anna Rácová CSc. - indologička SAV Bratislava, prekladateľka a vysokoškolský pedagóg
Ing. Anton Hykish - spisovateľ, diplomat, mysliteľ
MuDr Juraj Drobný - odborný lekár, bývalý prezident India klubu
Ing. Akshay Kumar Dixit - bývalý prezident India klubu, podnikateľ a majiteľ indickej reštaurácie Ashoka v Bratislave
  * in memoriam: 
*PhDr. Ivan Mačák - muzikológ, odborník na indické hudobné nástroje a hudbu
*Jozef Jankovič – výtvarník a sochár

Spolupracujeme s odborníkmi:

Indológovia:
 PhDr. Anna Rácová CSc.
Doc. Mgr. Róbert Gáfrik PhD.
Mgr. Helena Hadvigová
Historik:
doc. PhDr. Dušan Deák PhD.
Filozof:
Prof. PhDr. Dalimír Hajko DrSc.
Psychológ:
PhDr. Silvester Sawicki PhD.

Spolupracujeme s umelcami:

Tanečníci:
Senthil Kumar, Rhashi Thomas, Alica Kuchtová a Karavana, Shovana Narayan, Elena Repka
Hudobníci:
Andrejka Bučková: hudobníčka, hudobná skladateľka, speváčka,   Petra Malatincová: speváčka indických rág,  Alexander Li: učiteľ jazzovej bassgitary a excelentný hráč na sitár,  Vladimír Nikulin: učiteľ hudby a excelentný hráč na sitár
Herci a moderátori:
Štefan Bučko, Božidara Turzonová, Norika Beňačková, Martina Činovská
Režisérka videa/strih:
Veronika Kalužáková/Mária Hirgelová
Fotografi/grafici:
Vladimír Holina, Dávid Popovič, Erika Litváková, Michal Písecký, Renáta Pálenkárová
Výtvarníci:
Ivan Popovič, Naresh Kapuria