Informácie pre nových členov

Prihláška na stiahnutie

INFORMÁCIE PRE NOVÝCH ČLENOV

*Kto sa môže stať členom India klubu?

*Po zaplatení ročného poplatku, každý dospelý človek, ktorý akceptuje naše zameranie a základné podmienky, po schválení našou radou. V našej rade je 5 členov a prezident klubu. Po zaplatení členského príspevku dostane člen preukaz platný 1. kalendárny rok. Na prvé stretnutie si treba priniesť malú fotografiu.

*V prípade záujmu o členstvo, treba zaplatiť členský príspevok:

-ročné členské: 50,00 Eur

-od januára: 50,00 Eur

-od septembra: 25,00 Eur

-v medzičase primerane, dobrovoľné

*Platbu je možné realizovať:

-v hotovosti na klubovom stretnutí

-prevodom na účet: Fio banka, pobočka zahraničnej banky, Bratislava, č.ú.: SK 20 8330 0000 0026 0164 4687 + udajte svoje meno

*Na čo používame tieto financie?

-na občerstvenie, ktoré je pre členov na niektorých programoch zadarmo

-na zľavy, ktoré členom poskytujeme na iných programoch

-na pohostenie našich VIP hostí a našich čestných členov

-na honoráre pre účinkujúcich – ak máme!

Čo ponúkame?

*Zaujímavé a pestré programy: workshopy a prednášky, párty i výstavy, interaktívne a edukačné programy

pravidelné:

-pri príležitosti Dňa Republiky, štátneho sviatku Indie: Večera s indickým veľvyslancom

-spoločná oslava najväčších tradičných sviatkov Indie: HOLI a DÍWALÍ

-Indický festival: Farebná India

nepravidelné:

-klubovanie Moja India: osobné zážitky a skúsenosti našich členov s Indiou

-stretnutia s odborníkmi: prednášky na rôzne témy, napr. filozofia, náboženstvo, jazyk, umenie, ayurveda, spiritualita

-stretnutia s cestovateľmi

-stretnutia so známymi osobnosťami o Indii ich očami/Dorota Nôtová, Fredy Aisy, Whisky, Anton Hykisch, Ivan Popovič...

-stretnutia s hosťami z Indie

-výstavy i prezentácie

-cestovanie po Indii: programy ale i cenné rady              

*Odborníci i známe osobnosti sú našimi členmi alebo priateľmi a vždy je niekto z nich prítomný na  našich stretnutiach. Okrem veľvyslanca Indie mávame  na našich klubových programoch aj iných indických hostí.

*Niektoré indické reštaurácie a indický obchod Namaste nám na náš členský preukaz poskytujú zľavy.

*Na našej stránke budú uverejnené i ďalší Priatelia, ktorí našim členom ponúkajú benefity.

*Na väčšine našich podujatí je možné zúčastniť sa i ako náš priateľ, po splnení daných konkrétnych podmienok, najčastejšie vstupného, prípadne vstupné plus poplatok za občerstvenie či večeru.

*Naše stretnutia bývajú kvôli určitému komfortu v kaviarni či v reštaurácii.

*Hlavne ponúkame priateľské až rodinné stretnutia so vzdelanými ľuďmi na úrovni, ktorí rešpektujú kultúru a život ľudí v Indii, aktívne sa oň zaujímajú a majú chuť sa o zážitky a skúsenosti s nami podeliť.

PhDr. Ladislav Volko PhD.

V Bratislave 1. 1. 2018